Koszty dostawy towarów są zryczałtowane i wynoszą 22,00 zł brutto od przesyłki.