Firma Usługi Informatyczne dr Leszek Mroczko istnieje od roku 1988. Od początku działalności zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla rolnictwa, a w szczególności z zakresu hodowli i żywienia zwierząt.

Prezentacja Programu AnaPig dla hodowcówDr inż. Leszek Mroczko ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Krakowie po czym rozpoczął pracę w Instytucie Zootechniki w Krakowie – Zakładzie Doświadczalnym w Grodźcu Śląskim. Przez wiele lat był kierownikiem Działu Hodowli Trzody Chlewnej w tym Zakładzie. W roku 1987 oraz w 1989 przebywał kilkanaście miesięcy w Wielkiej Brytanii, zapoznając się ze stosowanymi w tym kraju systemami komputerowymi z zakresu hodowli zwierząt. Po powrocie do kraju rozpoczął intensywne prace nad tworzeniem polskich programów dla rolnictwa.

Pierwsze programy z zakresu bilansowania pasz pochodzą z roku 1987, pierwszy system obsługi stada świń powstał w roku 1989. Od tego czasu firma prowadzi intensywne prace rozwojowe nad oprogramowaniem z tego zakresu. W roku 1993 pakiet programów żywieniowych uzyskał I nagrodę w trakcie seminarium „INFOROL”, w kolejnych latach nasze programy były wielokrotnie nagradzane Złotymi Medalami Międzynarodowych Targów „Ferma Świń”, „Ferma Bydła”, „Ferma Świń i Drobiu”. Dr Leszek Mroczko jest również autorem Krajowego Systemu Informatycznego dla Hodowli Trzody Chlewnej w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych użytkownikiem tego systemu była Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie, przekształcona póxniej w Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Od roku 2003 głównym użytkownikiem trwego systemu informatycznego jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”.

Prostota obsługi i zaawansowane funkcje spowodowały, że programy autorstwa dr Leszka Mroczko stały się najbardziej popularne na polskim rynku. Są one wykorzystywane zarówno przez mieszalnie i wytwórnie pasz, gospodarstwa rolne, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, służbę weterynaryjną jak i uczelnie i średnie szkoły rolnicze.

Od roku 2002 oferta firmy została poszerzona o programy pracujące w środowisku Windows. Pierwszym programem był tu program do bilansowania i optymalizacji receptur paszowych – WinPasze. Program natychmiast zdobył duże uznanie użytkowników, czego wyrazem jest m.in. zdobycie kilku Złotych Medali Międzynarodowych Targów „Ferma Bydła” oraz „Ferma Świń i Drobiu” w Poznaniu.

Od kilkunastu już lat prowadzone są też prace nad rozwojem komputerowych systemów obsługi fermy trzody chlewnej. W pierwszym okresie był to program pracujący w środowisku DOS System Trzoda, obecnie jest to program AnaPig. Programy te bardzo szybko zdobyły dużą popularność u polskich hodowców świń, obecnie stosuje go już ponad 300 gospodarstw w całym kraju. Programy zdobyły Złote Medale Międzynarodowych Targów Ferma Świń i Drobiu.