Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku:

  1. Towarów zapisanych na informatycznych nośnikach danych, jeśli zostało usunięte oryginalne, fabryczne opakowanie Towaru;
  2. Towarów w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;
  3. Towarów, których licencje przygotowane są na specjalne zamówienie dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie są z nim związane.

Zakupione towary powinny zostać zwrócone przez Klienta niezwłocznie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.