Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez sklep internetowy „MROCZKO – Programy dla rolnictwa”, prowadzony pod adresem www.sklep.mroczko.com.pl przez Usługi Informatyczne Łukasz Mroczko z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym 284, 43-392 Międzyrzecze Górne.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Łukasz Mroczko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Informatyczne z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym, ul Strażacka 284 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP 9372649003, numer statystyczny REGON 242 940 678.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: mroczko@mroczko.com.pl, lub pod numerem telefonu: +48 502 077 856
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 4. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Kupujący wyraził zgodę wliczając w to:
  • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług i sprzedaży produktów) oraz obsługi posprzedażowej(reklamacje, zwroty, wymiana towaru)
  • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • archiwizacji
  • udzielania odpowiedzi na zapytania
 5. Brak podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:
  • nazwisko i imię,
  • adres zamieszkania, dostawy, lub prowadzenia działalności
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • nazwa firmy oraz NIP w przypadku przedsiębiorców
  • w celu zbierania zamówień, realizacji płatności, dostawy zamówionych towarów. Adres email będzie używany również do wysyłania informacji o zmianie statusu zamówienia, przesłania danych do śledzenia przesyłki.

 1. Jeśli Kupujący z własnej woli założył konto w Sklepie Internetowym, jego dane osobowe zebrane w celu rejestracji są przechowywane na kolejne wizyty lub zakupy w Sklepie Internetowym. Wtedy Kupujący nie musi ponownie wprowadzać tych danych przy każdym kolejnym zamówieniu i może przeglądać historię zamówień na swoim koncie.
 1. Administrator gromadzi dane niezbędne do należytego wykonania zawieranych umów sprzedaży. W celu zrealizowania zamówienia dane adresowe mogą zostać przekazane firmie dostarczającej przesyłkę do Kupującego (DHL, DPD lub Poczta Polska) w celu dostarczenia przesyłki.
 1. Zebrane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje kontaktowe Kupujących mogą być wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku podania niepełnego adresu, ustalania terminu dostawy, rozpatrywania reklamacji).
 3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących wyłącznie w celu i zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji zamówienia, następnie dane mogą podlegać archiwizacji i być przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 7. Za każdym razem, gdy ktoś odwiedza nasz Sklep Internetowy, serwer automatycznie rejestruje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę, odwiedzaną stronę, pobrane nazwy plików, typ przeglądarki i używany system operacyjny, stronę internetową z której nastąpiło przekierowanie do odwiedzenia naszego Sklepu internetowego, a następnie przechowuje te dane przez maksymalny okres trzech miesięcy po czym dane są automatycznie kasowane z serwera. Dane te mogą być użyte przez Administratora do celów statystycznych, do korekty wydajności serwera oraz do identyfikacji i zapobiegania wszelkim atakom na Sklep Internetowy i przechowywane w nim dane.
 8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności prosimy kierować na adres: mroczko@mroczko.com.pl.